zondag, 16 juni 2024   

Pagina per krant

Proefabonnementen
Partners
Grote tekst Normale tekstgrootte Kleine tekst

Wat is Kranten.com?
Kranten.com, onderdeel van Maildirect B.V., biedt een online overzicht aan van landelijke en regionale kranten in Nederland en België op haar website, www.kranten.com. Daarnaast zijn er op de website diverse overzichten te raadplegen waarin bepaalde informatie centraal staat zoals, IT & Internet nieuws, Beursnieuws, Business & Finance nieuws, Filmnieuws en Weer & Verkeersnieuws. Kranten.com biedt tevens de mogelijkheid om via de website dagelijks of wekelijks een e-mail te ontvangen waarin de belangrijkste berichten van de landelijke kranten, België of Nederland, worden genoemd, de zogenaamde Daily - en Weekly Update.

Dit privacy statement is van toepassing op al uw aanvragen die tot stand zijn gekomen via Kranten.com, intermediair tussen u en de uitgever/organisatie van de aangevraagde titel/product. Daarnaast is dit privacy statement van toepassing op de gratis nieuwsbrief van Kranten.com en op uw bezoek aan de website en eventuele andere kanalen van Kranten.com.

Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)
Het is voor Kranten.com enorm belangrijk dat uw gegevens op een zo correct mogelijke wijze en met grote zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houdt Kranten.com zich aan de regels die worden gesteld door de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens
De gegevens die Kranten.com verzamelt zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
I (persoons)gegevens, waaronder in ieder geval uw e-mail adres;
II gegevens die worden verzameld met behulp van cookies;
III gegevens die worden verzameld met behulp van webtellers.

Ad I (persoons)gegevens
U dient op de website uw e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres is noodzakelijk om u de krantenberichten per e-mail te kunnen zenden.

Met het up-to-date houden van de website en het verzenden van de gratis e-mail berichten zijn de nodige kosten gemoeid. Om deze diensten toch gratis te kunnen aanbieden kunt u op de website ook andere gegevens opgeven zoals uw naam, postcode, huisnummer, geslacht en geboortedatum. U kunt tevens aangeven wat uw interessegebieden zijn. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door de partners van Kranten.com om u per e-mail passende aanbiedingen te doen of andere (commerciële) informatie toe te zenden. U ontvangt alleen deze mailings als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Kranten.com probeert er voor te zorgen dat de mailings aansluiten bij de door u opgegeven interessegebieden. Kranten.com kiest haar partners met veel zorg uit en houdt in de gaten of zij zich verbonden hebben alle wettelijke voorschriften op het gebied van Privacy na te leven. Kranten.com stuurt ook af en toe (eenmaal per 1-2 maanden) een eigen nieuwsbrief met aanbiedingen op het gebied van nieuws of andere thema's aan al haar abonnees, ook wanneer de abonnee ervoor heeft gekozen geen Partnermailings te ontvangen.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het interne marktonderzoek van Kranten.com, waardoor Kranten.com in staat is de door haar aangeboden diensten en producten te verbeteren en af te stemmen op uw behoeftes.

Ad II Cookies
Kranten.com maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. Dit bestand bevat een aantal gegevens, zoals uw e-mail adres en uw voorkeuren bij het bezoeken van de website.

Door middel van cookies kunnen we u als bezoeker van de website herkennen. Hierdoor is het niet nodig uw eenmaal ingevulde gegevens opnieuw in te voeren wanneer u gebruikt wenst te maken van een nieuwe dienst van Kranten.com.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Het is echter ook mogelijk uw webbrowser zo in te stellen dat cookies in uw geval worden geweigerd. Indien u hiervoor kiest, bestaat de kans dat bepaalde functionaliteiten op de website niet meer door u gebruikt kunnen worden en dat u vaker uw gegevens opnieuw zult dienen in te vullen.

Naast eigen cookies wordt tevens een cookie geplaatst van Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen maar alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ad III Webtellers
Kranten.com maakt ook gebruik van zogenaamde webtellers. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het nummer van een cookie, de tijd en datum waarop een pagina is bezocht. Door middel van webtellers krijgt Kranten.com een beter inzicht in het bezoekgedrag van haar gebruikers, zodat zij haar diensten nog beter kan afstemmen op uw wensen. De gegevens die in dit kader worden opgeslagen en geanalyseerd, zijn algemeen en anoniem; ze kunnen dus niet worden herleid tot een bepaald persoon.

Uitwisseling van gegevens
Wij zorgen dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Daar waar nodig sluiten wij bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst borgt het proces aangaande de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden uw gegevens verwerkt door OMG/Mailmedia. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van Kranten worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.

Informatie over gegevensverwerking
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Maildirect aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Maildirect. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.

  Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt
  Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

  Doeleinden verwerking
  Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

  B2C: Audience targeting
  Als u bent ingeschreven bij Kranten en u heeft aangegeven dat u relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden uw gegevens gebruikt voor audience targeting via Social Media en Search. We zorgen er op die manier voor dat advertenties op o.a. Facebook en Google meer relevant zijn voor u, op basis van uw voorkeuren en interesses. Afmelden kunt u altijd met behulp van de afmeldlink in onze e-mail.

  Grondslag verwerking
  Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de website kranten.com. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

  Beveiliging persoonsgegevens
  Kranten.com zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Bewaartermijn persoonsgegevens
  De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

  Uw privacyrechten
  Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via info@kranten.com of via het onderdeel 'Contact' op de site (https://www.kranten.com/contact.html).

  Kranten.com zal zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) op uw verzoek reageren.

  U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

  Maildirect B.V.
  t.a.v. Kranten.com
  Zonnebaan 45
  3542 EB Utrecht

  OMG heeft in het kader van de nieuwe privacy richtlijnen van de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen die het proces bewaakt. De Functionaris Gegevensbescherming is te alle tijde beschikbaar voor aanvullende vragen via privacy@omg.nl.

 • Informatie en inzage: Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Wanneer je denkt dat we incorrecte gegevens van jou hebben, kan je ons dit laten weten. Wij passen de gegevens dan aan.
 • Vergetelheid: Persoonsgegevens die wij van jou hebben kan je door ons laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

  Uitgaande links/verwijzingen
  Op de site en mogelijk ook via andere kanalen van Kranten.com treft u links aan naar andere websites. Kranten.com draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. Lees hiervoor het privacy statement van deze partijen.

  Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen Privacy Statement
  Kranten.com behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen indien daar aanleiding voor bestaat. Dergelijke wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden aangebracht. We raden u dan ook aan om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om volledig op de hoogte te blijven. • Gratis nieuwsbrief!

  *  Headlines via de mail
  *  Om 8.00u of 17.00u
  *  Zowel voor NL als BE
  *  Kans op prijzen

  Nederland Belgi´┐Ż Rest van de wereld