zondag, 23 juni 2024   

Pagina per krant
Zoek abonnement
Zoek op prijs
en/of op krant 

Grote tekst Normale tekstgrootte Kleine tekst
 

Haarlems Dagblad

Aanbiedingen.

 


Vertel een vriend Kranten.com

Laatste nieuws
Introductie over Haarlems Dagblad
Haarlems Dagblad is een regionale ochtendkrant voor Haarlem en omstreken, te weten Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom en De Zilk). De door HDC Media uitgegeven krant heeft een oplage van ongeveer 36.000 exemplaren (stand: 2008).
Details
Type Regionaal Dagblad
Eerste 23 december 1911
Eigenaar(s) Hollandse Dagbladcombinatie
Oplage 36.000 (2008)
Land(en) Nederland
Talen Nederlands

Geschiedenis van Haarlems Dagblad
'Haarlem's Dagblad' verscheen voor het eerst in de zomer van 1883, als opvolger van het mislukte Haarlemsch Dagblad van uitgever H.M. van Dorp, dat slechts vier jaar had bestaan. Oprichter was Jan Michiel Bomans (1850-1909), grootvader van Godfried Bomans, die als volgt adverteerde: "Drukkers-Uitgevers: Bomans en Co., te Haarlem". De apostrof voor de tweedenaamvals-s die Bomans gebruikte, werd na de Tweede Wereldoorlog geschrapt. Abraham Casteleyn en zijn echtgenote Margarieta van Bancken (1663) Jan de Bray

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telde Haarlems Dagblad 16.528 abonnees en de concurrerende Opregte Haarlemsche Courant 13.200. De bezetter verplichtte de twee dagbladen in 1942 tot een fusie. Het fusieprodukt, dat zich moest voegen naar de denkbeelden van de bezetter, kwam uit onder de titel Haarlemsche Courant. De laatste Haarlemsche Courant rolde op 5 april 1945 van de drukpers. Na de oorlog bleef de fusie gehandhaafd, maar de titel luidde vanaf toen: Haarlems Dagblad. Vanaf maandag 13 september 1948 kreeg de kop de toevoeging Oprechte Haarlemsche Courant 1656.

In 2005 maakte de krant de ommezwaai van avond- naar ochtendblad.

Haarlems Dagblad stelt de oudste nog steeds verschijnende krant ter wereld te zijn, omdat de krant is samengegaan met de Opregte Haarlemsche Courant, die al sinds de zeventiende eeuw bestaat. Op 8 januari 1656 verscheen het eerste nummer van de Weeckelycke Courante van Europa, uitgegeven door de Haarlemse drukker Abraham Casteleyn. Een aantal jaren later kwam het blad tweemaal per week uit, weer later driemaal. De naam werd toen gewijzigd in Oprechte Haerlemsche Courant. De Zweedse Post och Inrikes Tidningar, opgericht in 1645, betwist de claim, maar dit periodiek komt sinds 2007 nog slechts digitaal uit.